TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-02-27 17:24:34

mrs
Guest

không hiểu

Không hiểu tại sao trong các mailinglist hoặc website haiku người tây, nhật, mỹ đầy những người thi đua nhau làm thơ ba dòng mà người việt thì lại hiếm khan như thế nhỉ?

:rolleyes:

 

2007-02-27 17:24:34

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting