TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-13 12:42:06

threelines
Guest

threelines

nắng đổ qua hiên
võng nằm đu đưa
gió lao xao

 

2006-06-13 12:42:06

AdBot
Advertisements

#2 2006-07-12 01:26:05

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: threelines

ném đá
vòng nước loang
mặt mặt

Offline

 

#3 2006-07-12 01:27:24

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: threelines

khép mở
kẽ tay tự do
gió lùa

Offline

 

#4 2006-07-12 01:29:56

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: threelines

nửa chiều
nắng lơ thơ trên ô cửa
hiu hắt tiếng ve

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting