TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-24 02:43:37

minhminh_kha2000
gội đầu
Registered: 2006-06-24
Posts: 6

Hạ

Hạ
               
                                               Động trên môi tôi
                                                               Nỗi buồn sâu thẳm
                                                                 Rơi trong đêm hè.

Offline

 

2006-06-24 02:43:37

AdBot
Advertisements

#2 2006-06-24 02:56:47

minhminh_kha2000
gội đầu
Registered: 2006-06-24
Posts: 6

Re: Hạ

   Hạ
               
                                    Rung lên khúc nhạc
                                                   Ve gọi hè về
                                                    Chợt buồn trong tôi.

Offline

 

#3 2006-06-24 02:57:56

minhminh_kha2000
gội đầu
Registered: 2006-06-24
Posts: 6

Re: Hạ

  Dã Tràng

                                Mùa hè bãi biển

                                Dã tràng xe cát

                                  Xe rồi, lại xe.

Offline

 

#4 2006-06-24 03:00:44

minhminh_kha2000
gội đầu
Registered: 2006-06-24
Posts: 6

Re: Hạ

   Tự  nguyện   
                         
                       Ngọn đèn
                                         con thiêu thân đậu
                                         vui cùng lửa tươi.

Offline

 

#5 2006-06-24 03:06:13

minhminh_kha2000
gội đầu
Registered: 2006-06-24
Posts: 6

Re: Hạ

Buồn rơi
                                               Một màu nắng đỏ
                                              Ve gọi phượng về.

Offline

 

#6 2007-09-25 09:30:46

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: Hạ

Má ửng hồng
Nét cười long lanh mắt
Che cành mai

Offline

 

#7 2007-09-25 09:33:32

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: Hạ

Lăn tăn giọt
Lưng ong yếm phất phơ
Vỗ giấc nồng

Offline

 

#8 2007-09-25 09:36:04

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: Hạ

Ướt gót son
Tóc mai long lanh giọt
Chạy vội về

Offline

 

#9 2007-09-25 09:47:30

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: Hạ

Sớm mù sương
Thấp thoáng ẩn nÆ°Æ¡ng chè 
Sơn nữ xinh

Last edited by amtranh (2007-09-25 09:49:42)

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting