TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-13 00:57:49

df
Guest

Lê Minh Uyên Chọn và Dịch

Lá chết
trong ánh sáng mùa thu
lặng lẻ

Feuilles mortes
dans la lumière d'automne
tranquillement

Jean Antonini (Pháp)

 

2006-06-13 00:57:49

AdBot
Advertisements

#2 2006-06-13 00:58:34

df
Guest

Re: Lê Minh Uyên Chọn và Dịch

Tôi lang thang
trong rừng hoang
với gió thu

(I wander
the backwoods
with the autumn wind)

Garry Gay (Mỹ)

 

#3 2006-06-13 13:16:55

df
Guest

Re: Lê Minh Uyên Chọn và Dịch

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting