TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-08-10 14:02:19

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ trần tuấn kiệt

Sa mạc khô khan
Bước lạc đà
Tiếng gọi cô đơn

.

Ba mươi năm
Một người mù ngủ
Trong một giấc mơ

.

Mọc thêm những bụi gai
Ðào thêm những ngôi mồ
Ta ngủ vùi say ngàn năm chưa tỉnh

.

Sau cơn bão
Còn một con chim hót bài thánh ca
Của thời đại mới

.

Sóng nước giăng muôn trùng
Chiếc thuyền hình bán nguyệt
Ru nàng về hư không

Offline

 

2011-08-10 14:02:19

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting