TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-07-07 17:19:25

df
Guest

chủ đề: trăng

khuyết tròn nửa nửa
mọc trên vách
bóng soi đêm

 

2006-07-07 17:19:25

AdBot
Advertisements

#2 2006-07-12 01:21:14

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: chủ đề: trăng

rơi xuống đáy
nhật nguyệt
6 tấc mộ nhau

Offline

 

#3 2006-07-12 01:36:47

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: chủ đề: trăng

nửa đường
sương mịt mờ trăng
tắt lối

Offline

 

#4 2011-07-20 21:42:41

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề: trăng

chỉ một nửa
mặt hồ đọng
lung linh

Offline

 

#5 2011-07-21 09:21:14

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: chủ đề: trăng

đêm về
trăng trèo qua cửa
vệt trắng soi mặt

Offline

 

#6 2011-07-21 19:31:33

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: chủ đề: trăng

dựa tường
người phụ nữ chờ đợi
hình như ...

Offline

 

#7 2011-07-25 22:34:43

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề: trăng

đường lên đỉnh kibo
từng bước
nguyệt lẳng lặng chờ

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting