TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-03-17 22:33:00

df
Guest

tự dưng...

http://farm1.static.flickr.com/182/424507648_96f04ce472.jpg

tự dưng thèm ăn ổi

 

2007-03-17 22:33:00

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-21 13:03:46

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: tự dưng...

lâu rồi, khg đụng đến graphic software
chẳng còn có con mắt cắt dán, pha màu, gì gì đó :(

Offline

 

#3 2011-07-21 21:55:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: tự dưng...

hạt rơi vào khe đá
chim nhặt
lên trời xa
ta không đủ dặt dìu
cuộn mình nắm thân khô

Offline

 

#4 2011-07-21 21:59:49

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: tự dưng...

hãy nằm yên trong bóng tối
lặng thầm
chỉ ta với ngươi

Offline

 

#5 2011-07-21 22:00:40

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: tự dưng...

họ haiku
ta ba dòng
senryu tốt chán!

Offline

 

#6 2011-07-26 11:10:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: tự dưng...

nhặt những hạt thô sơ
trần trụi
mong manh cánh gió

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting