TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#31 2011-07-18 15:10:46

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

ruồi trên nón ta ơi
hôm nay vào thành phố
thành dân Edo rồi

Offline

 

2011-07-18 15:10:46

AdBot
Advertisements

#32 2011-07-18 15:11:01

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

mưa xuân
lá thư vứt bỏ
gió cuốn vô rừng

Offline

 

#33 2011-07-21 19:56:58

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

chiều thu
nghe tôi than thở
là vách đất âm u

Offline

 

#34 2011-07-21 20:23:14

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

gió mùa thu
địa ngục nào đây
cùng tôi giang hồ

Offline

 

#35 2011-07-21 20:23:38

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

nào biết đâu là
hoa rơi có Pháp
có Phật trong hoa

Offline

 

#36 2011-07-21 20:23:59

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trong thế giới này
bước đi trên mái địa ngục
ta nhìn hoa bay

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting