TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-21 11:05:32

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

cánh dơi vụt qua
trong ánh trăng
trên nhánh hoa mận

Offline

 

2011-07-21 11:05:32

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-21 19:55:57

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

bè trôi giữa bão giông
áo tơi người chèo chống
hóa áo hoa đào

Offline

 

#13 2011-07-21 19:56:28

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

nghe sáo vọng xưa xa
sóng cũng tràn đi tới
ôi mùa thu Suma

Offline

 

#14 2011-07-21 20:22:03

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

băng qua vũng nông
bàn chân cô gái
vẩn bùn lên nước xuân trong

Offline

 

#15 2011-07-21 20:22:23

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

đàn nhạn đi rồi
cánh đồng trước cửa
dường như xa xôi

Offline

 

#16 2011-07-21 20:22:46

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

chim vân tước bay
thở ra sương gió
dẫm lướt tầng mây

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting