TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-21 14:35:23

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

chùm thơ Zhilan

mưa như khóc
mắt ướt nhìn con thơ
người mẹ mù


hai chân khập khiễng
chiếc nạng tật nguyền
bước lên bài thơ


nắng phai
trên vai tóc nhạt màu
chiều rồi


trăng đang tắm giòng sông
em là hoa cởi áo
lily trắng

Offline

 

2011-07-21 14:35:23

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting