TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-21 14:09:40

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

chùm thơ Nguyễn Thế Thọ

1.
Con cá thở
Bọt bong bóng vỡ
Mưa phùn.


2.
Đóa hướng dương
Nhú trong vườn cỏ
Ngày không mặt trời.


3.
Trên gốc cây khô
Một nụ mầm mới
Giọt sương.


4.
Dưới cọng cỏ ấy
Con dế và giọt sương
Uống nhau.


5.
Giếng cạn
Ếch bỏ đi
Bầu trời rêu.


6.
Lẫn trong đám lá cũ
Một chiếc xanh
Mặt trời treo màu rũ.


7.
Bên ngoài bức tường
Con ve hát
Và đêm thả sương.


8.
Đàn kiến di cư
Trên bậu cửa
Mưa rào.


9.
Mặt trăng ham chơi
Rụng vào bông cúc
Phơi dưới mặt trời.


10.
Gió không thể lọt vào
Căn phòng ấy
Đông khô.


Nguồn: http://clbsangtactrephuyen.blogspot.com

Offline

 

2011-07-21 14:09:40

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting