TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#31 2007-09-26 01:25:22

df
Guest

Re: hakuna matata

hình như
đã không còn biết viết
dòng từ tâm

 

2007-09-26 01:25:22

AdBot
Advertisements

#32 2007-09-29 08:07:20

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: hakuna matata

cánh cửa
khép kín chèn vách
người đàn bà đốt bóng

Offline

 

#33 2007-10-26 19:30:50

df
Guest

Re: hakuna matata

mùa
rơi trùm phủ
trắng xám khung trời

 

#34 2007-10-28 10:45:49

df
Guest

Re: hakuna matata

lá vàng
trên tay
một phần tư đời xa hoa

 

#35 2008-01-03 07:01:15

df
Guest

Re: hakuna matata

thật là ghét cái đám quảng cáo um xùm
cậu hosting đang ôm cái script mới chưa thả ra cho nên chả làm được quái gì

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting