TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-12-05 06:27:12

Mr_Big
gội đầu
From: Hà Nội
Registered: 2007-12-05
Posts: 11

Khoảnh sớm thu

Cơn bão to ào ào trút xuống
Mưa, mưa, và chỉ mưa
Những nặng hạt dội vào thu, rũ lạnh…
Dào dạt, lộp bộp, xối xả,
Thanh âm mưa vang vang vào mưa
Gió cuộn, xốc xoáy…
Tôi ngồi
Bình thản,
Lặng lẽ
Không rung động
Thất thần
Và trơ vơ…
Tôi ngồi đây
Chỉ một mình
Ngồi ngắm bão
Nước táp, gió hắt
Tất cả chỉ lâm râm trong tôi
Tôi đứng trong mưa, dưới bão
Tôi chả thấy nổi một tâm trạng có hình hài trong mình!
Khoảnh sớm thu trong trẻo của ngày hôm qua
Cho tôi hôn lên một giọt sương sớm
Ôm chầm những tia nắng đầu tiên
Để giành thu mang về cho riêng em

8.32 am
05th Oct 07

Offline

 

2007-12-05 06:27:12

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting