TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-09-25 09:10:12

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

An toàn

Trốn mãi tận hầm sâu
Nghi ngờ khắp, chiếu soi khắp chốn ?
Ta ngủ khì lều cỏ ...

Offline

 

2007-09-25 09:10:12

AdBot
Advertisements

#2 2007-09-25 09:16:14

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: An toàn

Người trang bị
Tường cao, vệ sỹ, tiền...
Riêng ta : Bạn

Offline

 

#3 2007-09-25 09:19:57

amtranh
gội đầu
Registered: 2007-09-25
Posts: 7

Re: An toàn

Văn minh
Tình yêu giảm
Thôi...về

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting