TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-24 10:41:08

df
Guest

time

http://mychive.mysblog.com/upload/mychive/vn002a.jpg

time
never goes by
be there!

 

2006-06-24 10:41:08

AdBot
Advertisements

#2 2007-02-27 18:29:02

trng
Guest

Re: time

http://farm1.static.flickr.com/183/404809294_cb0058452f.jpg

ngày tháng rơi
giữ lại
nhúm lòng

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting