TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-14 08:14:29

df
Guest

chiều tràn qua góc phố

chiều tràn qua góc phố
nhấp nhô cánh hạc từng mảnh rời
lành lạnh lòng đun khói
thương khúc - giòng nhạc về bên ấy
có cuộn tròn trong vòng tay yêu?

 

2006-06-14 08:14:29

AdBot
Advertisements

#2 2006-07-03 12:29:34

df
Guest

Re: chiều tràn qua góc phố

ta nhốt ta thú dữ
tận đáy cuồng bước chân hoang tưởng
ngược dòng ươm uẩn khúc
ngậm đêm phun trắng hàn mây đọng
giết trăng ném đá giòng sông khô

 

#3 2006-07-07 17:16:25

df
Guest

Re: chiều tràn qua góc phố

đi theo bước chân hoang
lần ngần ngả ngách tràn rêu phủ
bóng ma oan cuối mùa
rũ tóc khóc mộ bia lạnh lẽo
quạ kêu sương lạnh gác thu phong

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting