TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-13 13:33:02

df
Guest

Trang Thơ Haiku Việt

Điều Mong Ước

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Diễn Đàn Haiku tiếng Việt mới được thành lập hầu mong liên kết được sự sinh hoạt thơ văn tiếng việt chuyên về thể loại, trong lãnh vực này. Zephyr cũng mới làm quen với loại thơ Hài Cú, Haiku - Senryu và cảm thấy thiếu thốn tài liệu tiếng Việt, hoàn toàn không có sự sinh hoạt của một nhóm nào online cả. Nên lập diễn đàn này, mong trước là có sự sinh hoạt chia xẻ, sau đến cùng tìm hiểu và đi sâu hơn về thể loại thơ ba dòng.

Hy vọng diễn đàn Haiku tiếng Việt có một tương lai

13.06.2006
Zephyr

 

2006-06-13 13:33:02

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-21 11:33:38

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: Trang Thơ Haiku Việt

ngặt nghèo quá
rồi cứ mãi quẩn quanh
thiếu hương lành

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting