TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-06-12 18:35:01

df
Guest

chủ đề: tuổi thơ

phía bên kia đường
bé gái nhặt lá
bóng tuổi thơ tôi

 

2006-06-12 18:35:01

AdBot
Advertisements

#2 2006-06-13 02:44:09

củi tre
tựa cửa
Registered: 2006-06-13
Posts: 1

Re: chủ đề: tuổi thơ

Củi tre thấy lối thơ nầy lạ và hay nên muốn học thữ
Xin anh chị chỉ dạy dùm
cám ơn

Mới nhìn vào thì hình như hai câu đầu dựng cái khung và câu cuối cho người đọc một cảm giác. Không biết có đúng không ?

Nếu củi tre viết thữ như vầy thì có thể gọi là Hài Cù không ?

Giọt sương sớm lánh
Đọt cỏ ngữa cong
Ngày rất mới

Offline

 

#3 2006-06-13 08:41:50

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: chủ đề: tuổi thơ

theo tui biết thì "có 3 yếu tố cho 1 bài hài cú: nơi chốn, thời gian và sự vật (where, when, and what). ví dụ bài thơ của Basho sau đây:

kare eda ni
karasu no tomari keri
aki no kure


on a leafless bough
a crow is perched--
the autumn dusk.

hàng thứ nhất chỉ nơi chốn, hàng thứ 2 chỉ sự vật trong thiên nhiên, và hàng thứ 3 là mùa trong năm (thời gian)." (vânnghiên, ý nghĩa thơ hài cú)

còn quan sát của củi tre về 2 câu đầu dựng khung & câu cuối cho cảm giác thật sắc bén. nhưng tui chỉ là gà mờ nên khg thể trả lời đúng hay sai được. đọc qua bài thơ của củi tre rõ là đã có tiếp xúc ít nhiều với haiku rồi.  :D

Offline

 

#4 2006-06-13 08:57:10

df
Guest

Re: chủ đề: tuổi thơ

Không biết từ Hài Cú, Hài Cù có khác nhau gì không?

 

#5 2006-06-13 09:08:39

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: chủ đề: tuổi thơ

theo www.yourdictionary.com & merriam-webster online thì haiku được phát âm như sau:
http://www.yourdictionary.com/ahd/pron/H0012600.wav

có lẽ hài cú hay hài cù chỉ là vấn đề phát âm thôi nhỉ?

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting