TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#641 2011-08-15 11:45:37

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

nhắm mắt
đếm
những sợi dài nâu đen

Offline

 

2011-08-15 11:45:37

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting