TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-08-15 07:45:25

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

nguồn: hoatygon.net, hội nhiều tác giả nonames
28.03.2011 - 07.06.2011

Offline

 

2011-08-15 07:45:25

AdBot
Advertisements

#2 2011-08-15 07:45:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

tsunami
nước tràn bờ
đời người như cánh hoa rơi

Offline

 

#3 2011-08-15 07:45:41

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

tay không nắm
nhỡ thất lạc
tìm đâu những yêu thương?

Offline

 

#4 2011-08-15 07:45:46

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

thương sao đôi mắt
lặng trong khoảng vắng
âm thầm những hạt rơi

Offline

 

#5 2011-08-15 07:45:52

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

rơi cảnh lầm than
nước Nhật hoang tàn
mong người trợ giúp

Offline

 

#6 2011-08-15 07:45:58

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

giúp người xóa cảnh bơ vơ
lang thang
cô quạnh giữa hoang tàn

Offline

 

#7 2011-08-15 07:46:12

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

giúp Nhật qua hoạn nạn
Với một tấm chân tình yêu thương
như thể là dân Việt

Offline

 

#8 2011-08-15 07:46:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

như có như không
ba dòng
một tấm lòng trao

Offline

 

#9 2011-08-15 07:47:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

ba dòng
không nắng không mưa
âm thầm

Offline

 

#10 2011-08-15 07:47:05

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

thầm thì
ta nói người nghe
rồi như nguyện

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting