TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-08-10 14:05:21

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ nguyễn văn phước

Một khi ta nằm xuống
Là một lần thay da
Ta thành một người khác ta

.

Ta về đây gặp Tuyết,
Trông em vẫn dáng vẽ yêu kiều,
Có điều em quá lạnh!

.

Ðầu năm Tây làm thơ,
Xin chút nắng ấm giữa mùa Ðông
Cho lòng già trẻ lại

.

Trăng đang tròn hay khuyết?
Nghe Hoàng Hương Trang ngâm Tống Biệt
Lòng ta buồn da diết !

Offline

 

2011-08-10 14:05:21

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting