TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-21 15:41:20

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

lượm nhặt vu vơ

đọc từ tập sách của Yoel Hoffmann

... từ ven bờ sự chết

ôi tuổi trẻ -
nếu sợ chết,
hãy chết ngay!
chết một lần rồi,
sẽ chẳng chết lần nữa

--hakuin

Offline

 

2011-07-21 15:41:20

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-21 15:55:27

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: lượm nhặt vu vơ

gió thu
bóng núi
run rẫy

--issa

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting