TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-21 19:53:16

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ nhiều tác giả, lượm đâu đó

trên mình ngựa, bầy ruồi
không rời nón lá tôi
ôi, nóng bức!

Shiki

Offline

 

2011-07-21 19:53:16

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-21 19:53:38

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ nhiều tác giả, lượm đâu đó

một hạt cát còn vương
trong vỏ sò nho nhỏ
một bờ cát nâu vàng

Kikaku

Offline

 

#13 2011-07-21 20:07:17

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ nhiều tác giả, lượm đâu đó

khi ngắm trăng về
trên con đường vắng
bóng dẫn tôi đi

Sodo

Offline

 

#14 2011-07-21 20:07:49

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ nhiều tác giả, lượm đâu đó

cành hoa mơ
đem hương trao tặng
cả người bẻ mơ

Chiyo

Offline

 

#15 2011-07-21 20:08:10

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ nhiều tác giả, lượm đâu đó

chuồn chuồn xưa đuổi bắt
đứa trẻ giờ đang chơi
trên cánh đồng nào?

Chiyo

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting