TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-20 09:08:22

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

...

hôm nay mưa ướt át, không ra ngoài lang thang được rồi

Offline

 

2011-07-20 09:08:22

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting