TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 13:27:40

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ shiki, lượm từ các bài viết online

một vệt dài dấu chân
trên cát
ngày xuân

Offline

 

2011-07-18 13:27:40

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 13:29:43

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

con nước mùa hạ
cây cầu bỏ không
ngựa lội qua sông

Offline

 

#3 2011-07-18 13:31:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

con sông mùa đông
xác một con chó chết
vứt giũa dòng

Offline

 

#4 2011-07-18 13:32:19

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

bão dông nguôi ngớt
cổ thụ nắng sót
tiếng ve sầu

Offline

 

#5 2011-07-18 15:02:40

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

chim yến thoát rồi
một ngày xuân đẹp
đến giờ tàn thôi

Offline

 

#6 2011-07-18 15:02:58

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

chim vân tước bay
thở ra sương gió
dẫm lưót tầng mây

Offline

 

#7 2011-07-18 15:03:13

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

họ đang phơi bo bo
phía trưóc cửa nhà kho
giăng ngang mành tre cũ

Offline

 

#8 2011-07-18 15:03:22

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

hực nồng lữa hạ bừng lên
lòng quay quắt nóng
nghe rền sấm vang

Offline

 

#9 2011-07-21 14:26:10

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ shiki, lượm từ các bài viết online

ngày dài lê thê
bóng chiếc roi
xua con lừa cất bước

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting