TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 11:40:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

chùm thơ Thiên Bảo

có tiếng nói cười
trên chiếc ghế trống
ngày xưa em ngồi

.

hiếc lược gãy đôi rồi
"never forget…”
còn vọng trong xa xôi


.

hang Bêlem
vọng lên tiếng cười
bên phố một người điên

.

mừng tôi trở về
trong căn phòng cũ
bầy muỗi no nê

.

trên bàn tôi
một đóa hoa bất tử
còn mùa thu đâu rồi?

.

và khi ta trở lại
ngày xưa đâu rồi
chiếc cầu lẻ loi ơi
.

thôi đừng gặm nữa
chú chuột kia ơi
tôi đang mơ thấy người

.

có con chim lẻ bạn
hót vang trong vườn
đành ngưng bước chân

.

vẳng trong canh sáng
tiếng chuông nguyện cầu
làm mộng tôi tan mau

.

dưới bệ thờ Giê su
còn ai đang ngủ
ôm vầng trăng thu

.

đàn kiến nhỏ
nối sợi dây vô thường
qua bao mùa yêu thương

.

thắp cùng tôi đêm dài
chiếc lồng đèn thơ bé
đâu rồi đêm nay

.

như nhánh sông dài
đưa thuyền em trôi mãi
đôi vòng tay ai

.

cung đàn cũ
đêm vắng
hòa tiếng dế vang

.

mùa thu đã hẹn
cùng ta quay về
trên cánh đồng quê

.

hoa không tên
làm nên vương miện
bé thơ không nhà

.

đi về đâu
hỡi con kiến nhỏ
đội sương lên đầu

.

tiễn bạn về quê cũ
trên lối đi nào
nhánh cúc gầy hao

.

theo kịp tôi không
ơ kìa chiếc bóng
giữa mùa xuân trong

.

và khi ta trở lại
ngày xưa đâu rồi
chiếc cầu lẻ loi ơi

(trích “Chuồn chuồn chao nghiêng cánh”, thơ haiku Thiên Bảo, 2004)

Offline

 

2011-07-18 11:40:56

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting