TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 11:26:27

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ buson, lượm từ các bài viết online

một mình
thăm người một mình
chiều thu

Offline

 

2011-07-18 11:26:27

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 11:27:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

mùa đông ẩn dật
ngọn núi Yoshino
chiếm trọn tâm tư

Offline

 

#3 2011-07-18 11:28:47

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

hoàng hôn
tiếng bắn chim trĩ vang dội
triền núi mùa xuân

Offline

 

#4 2011-07-18 11:49:13

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

đỉnh Yoshino
nuốt vào mây trắng
thở ra hoa đào

Offline

 

#5 2011-07-18 13:26:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

túi hạt giống
ẩm ướt
vì mưa xuân

Offline

 

#6 2011-07-18 13:29:31

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

ngắn ngủi đêm hạ
dòng sông cạn
còn vầng trăng bạc

Offline

 

#7 2011-07-18 13:30:19

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

cho ta lên đường
để người ở lại
mùa thu song trùng

Offline

 

#8 2011-07-21 10:56:09

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

nào, hãy đi ngủ thôi!
năm mới là
chuyện của ngày mai

Offline

 

#9 2011-07-21 10:58:41

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

đêm
tôi cắn cây cọ lạnh buốt
với chiếc răng còn lại

Offline

 

#10 2011-07-21 11:03:38

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ buson, lượm từ các bài viết online

trước nhành cúc trắng
cái kéo lưỡng lự
một khoảnh khắc

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting