TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#21 2011-07-18 15:06:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

tóc mẹ còn đây
tan trong lệ nóng
sương mù thu bay

Offline

 

2011-07-18 15:06:00

AdBot
Advertisements

#22 2011-07-18 15:06:46

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trăng soi
một bầy ốc nhỏ
khóc than đáy nồi

Offline

 

#23 2011-07-18 15:07:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

dưới bóng hoa đào
một bầy đánh bạc
nhao nhao, nhao nhao

Offline

 

#24 2011-07-18 15:07:58

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

ôi con người
quắt quay len lác
giữa nghìn hoa tươi

Offline

 

#25 2011-07-18 15:08:15

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trong thế giới này
bước đi trên mái địa ngục
ta nhìn hoa bay

Offline

 

#26 2011-07-18 15:09:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

ngày mù sương
chư Thiên cũng thấy
đời sao chán chường

Offline

 

#27 2011-07-18 15:09:25

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

nước nóng tắm rồi
vừa xong lạy Phật
hoa đào ta ơi!

Offline

 

#28 2011-07-18 15:09:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

Quan Âm Phật Bà
nơi nào có mặt
anh đào ra hoa

Offline

 

#29 2011-07-18 15:10:18

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

này chú dế
hãy làm người gác mộ
sau khi ta lìa đời

Offline

 

#30 2011-07-18 15:10:31

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

đẹp biết bao
những trái ớt đỏ tươi
sau trận gió thu

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting