TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-18 13:30:29

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

mùa thu xa mùa thu xa
phơ phất cỏ bông bạc
giã biệt, giã biệt

Offline

 

2011-07-18 13:30:29

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-18 13:30:58

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

tuyết mười bộ cao
nơi cuối cùng tôi sống
trong cuộc đời này sao

Offline

 

#13 2011-07-18 13:32:10

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

kêu chi nhạn ơi
đi đâu thì cũng
cõi phù thế thôi

Offline

 

#14 2011-07-18 13:32:53

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

hoa triêu nhan ơi
giữa ngày cổng khóa
chỉ còn em thôi

Offline

 

#15 2011-07-18 14:43:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trôi xuống dòng sông
trên cành lá gãy
ca vang côn trùng

Offline

 

#16 2011-07-18 14:46:21

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

bên dòng Sumida
chú chuột kia uống nước
mưa mùa xuân pha

Offline

 

#17 2011-07-18 14:46:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

bồn tắm bốc hơi
và đêm trăng sáng
mùa xuân đến rồi!

Offline

 

#18 2011-07-18 14:50:01

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trong vườn cánh bướm
đứa bé bò theo, bướm bay
đứa bé bò theo, bướm bay

Offline

 

#19 2011-07-18 15:05:05

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

gió mùa thu
địa ngục nào đây
cùng tôi giang hồ

Offline

 

#20 2011-07-18 15:05:42

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

nào biết đâu là
hoa rơi có Pháp
có Phật trong hoa

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting