TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 11:24:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ issa, lượm từ các bài viết online

đám mây trong ngày khổ ải
từ hình quỷ
chuyển sang hình Phật

Offline

 

2011-07-18 11:24:59

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 11:26:54

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

này chú dế
hãy làm người gác mộ
sau khi ta lìa đời

Offline

 

#3 2011-07-18 11:28:11

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

chú ếch yếu ớt
đừng bỏ cuộc nhé
Issa đang vỗ về chú đây

Offline

 

#4 2011-07-18 11:28:29

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

mưa xuân
lá thư vứt bỏ
gió cuốn vô rừng

Offline

 

#5 2011-07-18 11:29:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

đến đây nào, với tôi
cùng chơi đùa chim sẻ
không còn mẹ trên đời

Nhật Chiêu chuyển ngữ

Offline

 

#6 2011-07-18 11:30:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

gió mùa thu
địa ngục nào đây
cùng tôi giang hồ

Nhật Chiêu chuyển ngữ

Offline

 

#7 2011-07-18 11:30:58

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

Mẹ yêu ơi!
mỗi khi nhìn thấy biển
khi thấy biển khơi

Nhật Chiêu chuyển ngữ

Offline

 

#8 2011-07-18 11:31:16

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

ôi những hạt sương
trân châu từng hạt
hiện hình cố hương

Nhật Chiêu chuyển ngữ

Offline

 

#9 2011-07-18 12:02:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

trôi xuống dòng sông
trên cành lá gãy
ca vang côn trùng

Offline

 

#10 2011-07-18 13:28:21

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ issa, lượm từ các bài viết online

mùa xuân của tôi
chồi măng đơn lẻ
và nhành liễu thôi

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting