TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#61 2011-07-21 19:54:54

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

chim Kankôđôri ơi
đem nỗi buồn thăm thẳm
mà lắng đọng vào tôi

Offline

 

2011-07-21 19:54:54

AdBot
Advertisements

#62 2011-07-21 19:55:22

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

vầng trăng đầy
nghiêng nhìn về biển
bảy nàng Kômachi

Offline

 

#63 2011-07-21 19:57:50

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

ngôi làng không chuông
biết làm chi nhỉ
khi chiều xuân buông

Offline

 

#64 2011-07-21 19:58:04

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

con mực - phủ trong bẫy
sắp chết đến nơi
nằm mơ dưới trăng mùa hạ

Offline

 

#65 2011-07-21 19:58:22

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

lều vắng chủ lặng yên
một con chim gõ kiến
gõ ngoải trụ hiên

Offline

 

#66 2011-07-21 19:59:08

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

bình an một ngày thu
vô hình đang ngự
núi Fuji sương mù

Offline

 

#67 2011-07-21 19:59:21

Nimda
ngắm trăng
Registered: 2006-05-29
Posts: 237

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

đang ở Cố Đô
nghe chim thời gian hót
mà nhớ tiếc Cố Đô

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting