TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#21 2011-07-18 11:23:47

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

cỏ mùa hạ
đang chôn vùi
bao giấc mơ chiến thắng cố chinh nhân

Offline

 

2011-07-18 11:23:47

AdBot
Advertisements

#22 2011-07-18 11:27:20

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

vài tia chớp lập lòe
tiếng kêu con vạc ăn đêm
bay vào cõi tối

Offline

 

#23 2011-07-18 11:27:48

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

lữ hành trong bệnh hoạn
bóng ma chờn vờn
trên cánh đồng hoang

Offline

 

#24 2011-07-18 11:29:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

giữa bãi cỏ
sơn ca líu lo
tự do, chẳng ưu phiền

Offline

 

#25 2011-07-18 11:31:49

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

tóc mẹ còn đây
tan trong lệ nóng
sương mùa thu bay

Nhật Chiêu chuyển ngữ

Offline

 

#26 2011-07-18 11:42:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

bực mình làm sao
cây sậy đâm ngang
lúc tôi vun gốc chuối!

Offline

 

#27 2011-07-18 11:43:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

không một thân bìm bìm hoa tía hoang nào
bò ngoằn ngoèo
là bạn của tôi!

Offline

 

#28 2011-07-18 11:43:32

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

cành cây trơ trụi
bóng tối mùa thu thẫm dần
một con quạ đơn độc!

Offline

 

#29 2011-07-18 11:43:52

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

hãy nghe! con ếch
đang nhảy vào cảnh lặng im
của cái ao xưa!

Offline

 

#30 2011-07-18 11:44:36

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

A! ký ức kì diệu!
vô vàn cảm xúc ngày qua
nhờ anh đào sống dậy!

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting