TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-18 11:19:03

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

nằm bệnh giữa cuộc lãng du
mộng hồn còn phiêu bạt
trên cánh đồng hoang vu

Offline

 

2011-07-18 11:19:03

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-18 11:20:27

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

trên cành khô
chim quạ đậu
chiều tàn mùa thu

Offline

 

#13 2011-07-18 11:20:44

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

tiếng chuông đã dứt
cảm thấy mùi hương hoa
chắc hẳn hoàng hôn

Offline

 

#14 2011-07-18 11:21:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

trong ao xưa
con ếch nhảy vào
tiếng nước khua

Offline

 

#15 2011-07-18 11:21:39

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

nhiều chuyện
làm nhớ lại
hoa anh đào

Offline

 

#16 2011-07-18 11:21:51

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

được người đưa tiễn
đưa tiễn người cuối cùng
mùa thu ở rừng Kiso

Offline

 

#17 2011-07-18 11:22:02

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

nhuốm bệnh trên đường lữ khách
tôi mơ cánh đồng khô
đang bay nhảy

Offline

 

#18 2011-07-18 11:22:32

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

con đường ấy
không người qua lại
trời xẩm tối mùa thu

Offline

 

#19 2011-07-18 11:22:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

nhẹ nhàng thanh thoát
tiếng ve ca
thấm vào non núi

Offline

 

#20 2011-07-18 11:23:12

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

ve sầu vui hát
không mảy may hay biết
chết đã gần kề

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting