TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 11:16:20

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

thơ basho, lượm từ các bài viết online

đất khách mười mùa sương
về thăm quê ngoảnh lại
Ê đô là cố hương

Offline

 

2011-07-18 11:16:20

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 11:16:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

lệ trào nóng hổi
tan trên tay tóc mẹ
làn sương thu

Offline

 

#3 2011-07-18 11:16:57

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

chim đỗ quyên hót
ở kinh đô
mà nhớ kinh đô

Offline

 

#4 2011-07-18 11:17:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

tiếng vượn hú não nề
hay tiếng trẻ bị bỏ rơi than khóc
gió mùa thu tê tái

Offline

 

#5 2011-07-18 11:17:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

mưa đông giăng đầy trời
chú khỉ con thầm ước
có một chiếc áo tơi

Offline

 

#6 2011-07-18 11:17:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

quán bên đường
các du nữ ngủ
trăng và đinh hương

Offline

 

#7 2011-07-18 11:18:10

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

vầng trăng non dại
theo tôi từ độ ấy
có ai ngờ đêm nay

Offline

 

#8 2011-07-18 11:18:25

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

từ bốn phương trời xa
cánh hoa đào lả tả
gợn sóng hồ Bioa

Offline

 

#9 2011-07-18 11:18:36

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

vắng lặng u trầm
thấm sâu vào đá
tiếng ve ngâm

Offline

 

#10 2011-07-18 11:18:50

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: thơ basho, lượm từ các bài viết online

trên cành khô
cánh quạ đậu
chiều thu

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting