TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-18 09:40:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

trắng
soi mặt trời chiều
ở Fukushima

-maria michl

Offline

 

2011-07-18 09:40:14

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-18 09:40:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

mới nhập học
bé gái từ Nhật
xếp ba bông hoa

-simone busch

Offline

 

#13 2011-07-18 09:41:20

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

tờ từng tờ
cô Kazuko xếp
hạc giấy

-carola joswig

Offline

 

#14 2011-07-18 09:41:27

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

tin từ Nhật ...
loa kèn trên cửa sổ
hé nở nụ đầu tiên

-andrea d'alessandro

Offline

 

#15 2011-07-18 09:42:01

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

sau sóng thần -
trong những chiếc thuyền giấy
hoa sakura

-cezar-florian ciobîcă

Offline

 

#16 2011-07-18 09:42:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

gió thổi
mây ở Fukushima
và cả sự trầm tư

- bernd balder

Offline

 

#17 2011-07-18 09:42:20

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chủ đề haiku-crane

nơi bầu trời xuân
những đám mây trắng ngần
ở giữa đêm

-michael mintel

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting