TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#31 2011-07-18 09:47:10

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

thanh tao làm sao
tia nắng
xuyên qua lá non

-basho

Offline

 

2011-07-18 09:47:10

AdBot
Advertisements

#32 2011-07-18 09:47:37

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

cúp điện
bên nhà hàng xóm
ai đó dạo đàn

-sigrid baurmann

Offline

 

#33 2011-07-18 09:47:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

gió lặng
từ phiến lá nhỏ giọt
bầu trời đêm

-hubertus thum

Offline

 

#34 2011-07-18 09:48:06

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

hoàng hôn
những khuôn mặt sáng
biến mất

-udo wenzel

Offline

 

#35 2011-07-18 09:48:16

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

không lời
cho ánh sáng
chạm vào tôi

-michael denhoff

Offline

 

#36 2011-07-18 09:48:39

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

sự chuyển động nơi xa
tách trà run rẩy
trên tay tôi

-hannah wilhelm

Offline

 

#37 2011-07-18 09:48:45

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

sau cơn bão
chạm vào chấn song
nhà cha mẹ

-helga stania

Offline

 

#38 2011-07-18 09:49:17

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

sự đình chiến -
cô hát một bài ca ru ngủ
cho những đứa con trai mình

-ramona linke

Offline

 

#39 2011-07-26 10:55:17

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

một kẻ bộ hành,
hãy xem như là tên tôi-
cơn mưa đầu đông

-basho

Offline

 

#40 2011-08-10 14:32:01

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

a red leaf
clings to the maple
first snow

chiếc lá đỏ
núm níu thân cây
tuyết đầu mùa

-deborah russel

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting