TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#21 2011-07-18 09:44:07

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

cành tulip đầu tiên -
vợ tôi nhuộm tóc
đỏ

-rudi pfaller

Offline

 

2011-07-18 09:44:07

AdBot
Advertisements

#22 2011-07-18 09:44:24

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

trái banh lăn
đến trước chân tôi -
đôi mắt của cậu bé

-gerd börner

Offline

 

#23 2011-07-18 09:44:42

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

trở về
trong nhà chỉ còn sống
một chú dế

-andrea d'alessandro

Offline

 

#24 2011-07-18 09:44:51

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

mặt trời buổi sáng
lá từng lá
gió đem đi

-gerd börner

Offline

 

#25 2011-07-18 09:44:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

sau cơn giông -
chúng ta tựa vào
sự tĩnh lặng

-ramona linke

Offline

 

#26 2011-07-18 09:45:21

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

đêm đông
con ruồi trong ly tôi
thăm dò sự không

-dietmar tauchner

Offline

 

#27 2011-07-18 09:46:03

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

cỏ hạ
tất cả những gì còn lại
của giấc mơ người lính

-basho

Offline

 

#28 2011-07-18 09:46:13

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

nhành lan thở
hương thoang thoảng
lên cánh bướm

-basho

Offline

 

#29 2011-07-18 09:46:45

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

thu chết
hàng xóm tôi
sống ra sao?

-basho

Offline

 

#30 2011-07-18 09:47:03

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

tiếng chuông tan dần -
giờ đây những nụ hoa thơm
rung trong bóng tối

-basho

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting