TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-18 09:35:51

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

con ruồi bzzzzzzz
một ngày
trước khi nó chết

-raizan

Offline

 

2011-07-18 09:35:51

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-18 09:35:59

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

hoàng hôn -
mặt trăng tôi chỉ nhận ra
từ tiếng kêu quà quạ

-ulrich beyling

Offline

 

#13 2011-07-18 09:36:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

những giọt nước
nghe
thời gian trôi

-michael denhoff

Offline

 

#14 2011-07-18 09:36:22

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

dõi theo đường ray
đến khi ngã quẹo tiếp diễn
mây

-volker friebel

Offline

 

#15 2011-07-18 09:36:31

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

thình lình
sự ấm áp
trong giọng nói của người

-ramona linke

Offline

 

#16 2011-07-18 09:36:50

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

nơi dòng sông
tấm tranh bầu trời của hắn
sẽ chẳng bao giờ xong

-rené possél

Offline

 

#17 2011-07-18 09:42:32

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

dưới đáy nước
yên nghỉ trên đá
những chiếc lá

-joso

Offline

 

#18 2011-07-18 09:43:07

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

không chân trời
trong tiếng khàn đục của mòng biển
sự bí mật cuối cùng

-andrea d'alessandro

Offline

 

#19 2011-07-18 09:43:23

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

trên đỉnh
một hơi thở dài
gió

-andrea d'alessandro

Offline

 

#20 2011-07-18 09:43:50

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

đỉnh núi
một chú chim trả lời
gió

-dietmar tauchner

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting