TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 09:28:29

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

haiku nhặt lượm chuyển ngữ

1 bước
100 chú dế
nhảy

-jerry a levy (wth chuyển ngữ)

Offline

 

2011-07-18 09:28:29

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 09:28:44

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

trên tảng đá trong ghềnh
ngồi yên
một đóa trà mi

-miura yuzuru (wth chuyển ngữ)

Offline

 

#3 2011-07-18 09:29:02

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

người đàn ông, chỉ một -
con ruồi, chỉ một -
trong phòng vẽ thênh thang

-issa (wth chuyển ngữ)

Offline

 

#4 2011-07-18 09:32:22

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

mất ngủ -
trên mặt gối cạnh bên
ánh trăng

-roswitha erler

Offline

 

#5 2011-07-18 09:32:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

ở thế gian này
chúng ta bước trên vòm địa ngục
ngắm nhìn hoa

-issa

Offline

 

#6 2011-07-18 09:32:41

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

trong tiếng rên ve sầu
không dấu hiệu báo trước
khi nào nó phải chết

-basho

Offline

 

#7 2011-07-18 09:32:49

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

ngay dưới chân ta-
và từ khi nào mày đến đây,
hả ốc sên?

-issa

Offline

 

#8 2011-07-18 09:33:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

chẳng một ai du hành
trên con đường này nhưng ta,
vào đêm thu này

-basho

Offline

 

#9 2011-07-18 09:34:32

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

một trận mưa bất chợt đổ ào -
và khỏa thân ta cưỡi ngựa
trên một con ngựa khỏa thân!

-issa

Offline

 

#10 2011-07-18 09:35:18

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: haiku nhặt lượm chuyển ngữ

tôi giết một con kiến
và nhận thức ba đứa con tôi
đã cùng theo dõi

-shuson

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting