TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 09:15:47

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

chuyển ngữ từ trang http://www.haiku-heute.de

trên cốc nước tên cô ấy trong tay tôi

- ralf bröker

Offline

 

2011-07-18 09:15:47

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 09:18:24

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: chuyển ngữ từ trang http://www.haiku-heute.de

điện chớp
tiếng cười tôi bứt ra
rời khỏi tôi

- claudia brefeld

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting