TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#21 2011-08-15 19:12:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những vỏ bọc ẩn lạnh
vỡ ra
nắng đổ xuống

Offline

 

2011-08-15 19:12:09

AdBot
Advertisements

#22 2011-08-15 19:12:14

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nhu nhú
nửa đỏ nửa xanh
nhìn ngó đời

Offline

 

#23 2011-08-15 19:12:22

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

xuân về
nụ chưa đủ nắng
tsunami tràn

Offline

 

#24 2011-08-15 19:12:27

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những vạt đổ xuống
chới với niềm tin
trắng xóa

Offline

 

#25 2011-08-15 19:12:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nắng ngoài hiên
lẳng lặng
ta chập chờn qua ngày

Offline

 

#26 2011-08-15 19:12:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

xuân về nụ chưa kịp nở
sóng tràn
hoa đỏ mắt mênh mông

Offline

 

#27 2011-08-15 19:13:02

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

tháng ba
trên nắp nhà
loang lỗ những tia trắng vàng

Offline

 

#28 2011-08-15 19:13:06

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

xuân đến
ta nghiêng về trời
uống những ngụm ấm

Offline

 

#29 2011-08-15 19:13:12

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

giọt nối giọt
theo dòng về nguồn
thảm cỏ rồi xanh

Offline

 

#30 2011-08-15 19:13:19

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nghiệt ngã
những cơn lốc xoáy
đến giữa lòng xuân

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting