TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-07-24 22:17:30

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nơi nào đó
hoa trắng quyền quyện
vào đêm

Offline

 

2011-07-24 22:17:30

AdBot
Advertisements

#12 2011-07-25 20:58:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

quay về lối nhỏ
ánh trăng đổ trên vai
tiếng dế râm ran

Offline

 

#13 2011-07-26 10:45:07

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

trên bàn thờ
vạt bụi dưới nắng
phơi thân

Offline

 

#14 2011-07-26 11:12:42

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

con chim sắt chao cánh
thẫm vào
hoàng hôn chân trời

Offline

 

#15 2011-07-26 11:13:02

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

như tên lửa
vút lên trời cao
những tia chớp

Offline

 

#16 2011-07-26 11:13:24

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những ngôn từ
giả dối
vùn vụt đến/đi

Offline

 

#17 2011-08-05 14:42:15

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

tiếng còi ù oe ù oe
con đường ướt mưa lầy lội
không lời tiễn đưa

Offline

 

#18 2011-08-15 19:11:54

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nắng nghiêng
nhành mai và nụ cười
hơi thở

Offline

 

#19 2011-08-15 19:12:00

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

hoa đào
xác pháo
đốt ngày trôi

Offline

 

#20 2011-08-15 19:12:04

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

trơ trụi
bên góc tường cũ kỷ
gốc đào thời nay

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting