TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-07-18 09:02:01

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

không tựa

ngang qua
cánh gió giữa mùa
mướt mát

Offline

 

2011-07-18 09:02:01

AdBot
Advertisements

#2 2011-07-18 11:04:34

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

bánh xe lăn
vỡ nát hạt mưa
nổ trên đường nhựa

Offline

 

#3 2011-07-18 12:19:25

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

không nhặt
chỉ tựa nhành
vu vơ

Offline

 

#4 2011-07-20 09:19:25

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

đêm
gió ngang qua cửa
kẻo kẹt ru đưa

Offline

 

#5 2011-07-20 21:33:55

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những nhánh vàng
gió thổi qua tay
bước chân nào rồi trở lại?

Offline

 

#6 2011-07-21 18:53:35

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

giọt từng giọt
mằn mặn
lăn tràn lên môi

Offline

 

#7 2011-07-21 18:56:03

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

cánh cửa mở
không một bước chân qua
ngoài vạt gió ào ạt

Offline

 

#8 2011-07-21 18:56:51

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

dập dồn
nhánh lùa nhánh
truy phong

Offline

 

#9 2011-07-21 22:29:40

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

tiếng đàn réo rắt
thi nhân nghèo
cuộn chăn lắng tai nghe

Offline

 

#10 2011-07-22 08:49:36

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

buổi sáng
nắng nghiêng qua khung cửa
nhánh lá lung lay

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting