TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-02-27 17:32:34

df
Guest

thử răng gà à la 3.14

3-5-3
   5-5

địa điểm - thời gian - gì gì đó
           một liên quan gì gì đó

 

2007-02-27 17:32:34

AdBot
Advertisements

#2 2007-02-27 17:34:09

df
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

trên nóc nhà
đứa bé nắm tuổi thơ
thẩy vào ngày

 

#3 2007-02-27 18:26:58

trng
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

rồi ngày tháng trôi xa
người đàn bà cô độc

 

#4 2007-02-27 18:43:50

ntd
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

trèo lên cao
đôi bàn tay buốt lạnh
tìm về xưa

 

#5 2007-03-05 05:07:53

df
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

tháng ngày trôi đâu mất
còn đâu một chấm ngoan

 

#6 2007-03-05 22:05:30

tui
đi dạo đêm
Registered: 2006-06-13
Posts: 433

Re: thử răng gà à la 3.14

trân châu

Offline

 

#7 2007-03-16 08:37:48

df
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

chú sâu con
cựa mình tìm lối thoát
hơi thở mềm

 

#8 2007-03-21 09:49:34

mrs
Guest

Re: thử răng gà à la 3.14

đôi bàn tay mềm mại
khua nước trắng soi đêm

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting