TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2007-01-24 00:05:11

df
Guest

Homeless

http://i27.photobucket.com/albums/c199/RogerioViana/Photo-haiku/homeless-Sojy-RV.jpg

Rogério Viana

 

2007-01-24 00:05:11

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting